Small ALS Logo
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
Small ALS Logo
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Radonanalys

ALS erbjuder ackrediterad analys av radon i inomhusluft i samarbete med Radonova. Vi erbjuder två olika analyser av radon:

 • Mätpaket: Korttidsmätning Villa
  Produkten riktar sig till dig som vill ha en snabb radonmätning, exempelvis i samband med köp eller försäljning av fastighet alternativt som indikator om åtgärder är nödvändiga för att sänka radonhalten. Analyssvar kan användas som indikation på huruvida radonhalt i hemmet ligger inom acceptabla nivåer. Analyssvar levereras inom ca.10 arbetsdagar efter beställning.

  Varje mätpaket innehåller två dosor.
   
 • Mätpaket: Radonmätning Villa
  Radonmätning skall i regel utföras för att uppskatta ett medelvärde under året. Denna analys är det säkraste sättet att uppskatta årsmedelvärde. Dosorna placerar ni i umgängesytor och låter dom sedan ligga på samma ställe i 2-3 månader.

  Varje mätpaket innehåller två dosor.

  OBS! Mätning bör i regel ske under eldningssäsong som normalt är 1 oktober-30 april. Radondosorna skickas därför ut perioden slutet av september fram till slutet av februari för att möjliggöra två månaders mätning under eldningssäsongen.

Beställning och betalning sker online, ALS skickar sedan allt du behöver till provtagningen samt för att returnera prov för analys av radon.

ALS erbjuder i samarbete med Radonova ackrediterad radonanalys. Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel på de analysresultat som levereras till kund.

Provtagning

 • Korttidsmätning Villa: Provtagningsinstruktion skickas med beställningen. Dosorna placeras med fördel i sovrum eller vardagsrum.
 • Radonmätning Villa: Provtagningsinstruktion skickas med beställningen. Dosorna placerar ni i umgängesytor och låter dom sedan ligga på samma ställe i 2-3 månader.

Flera våningar?
En dosa placeras ut på vardera våningsplan, i första hand i utrymmen där ni vistas mest frekvent som exempelvis sov- eller vardagsrum.

Allt du behöver för provtagning skickas till dig vid beställning och inkluderar även förbetalt returmaterial.

Om radon

Radon bildas när uran238 sönderfaller. Det är en radioaktiv gas som fastnar i våra luftvägar vid inandning och kan orsaka cancer. I Sverige finns två mål antagna av riksdagen: Radonhalten i förskolor ska inte överstiga 200 Bq/m3 år 2010, och samma riktvärde är uppsatt för bostäder år 2020.

När ska jag mäta radon?

 • Om ingen mätning utförts eller om det gått mer än 5 år sedan föregående kontroll
 • Vid renovering där små sprickor kan ha uppstått i grunden är det bra att mäta radon för att säkerställa att inte radongas tränger in från marken.
 • Om bostaden är byggd med blåbetong.
 • Om åtgärder tagits för att minska radonhalten kan det vara lämpligt att utföra radonanalys för att kontrollera att önskat resultat uppnåtts.

 

BESTÄLL RADONANALYS

 

Tre enkla steg :

1

Välj analys

Välj och beställ önskad analys av dina prov

2

Provtagning och retur till laboratoriet

Ta prov enligt anvisning som vi skickade till dig och returnera proven.

3

Vi analyserar och rapporterar

ALS analyserar proverna och skickar en analysrapport.